บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับรางวัล บมจ. ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม “SET AWARDS 2017”

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ในงาน “SET AWARDS 2017” เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท จากผลงานด้านผลประกอบการธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560