บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากร

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก “โครงการพันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” จากคุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร และให้คำแนะนำในด้านการติดต่อประสานงานนำเข้า-ส่งออก แก้ไขปัญหา สร้างความชัดเจน และลดข้อโต้แย้งที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกำเนิด กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และประเด็นอื่นๆ