บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ร่วมงาน Congresso Da AIGLP ครั้งที่ 34 ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณอรุณี ภูดิทคุณานนท์ และคุณสุนันทา เลิศปัญญาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม Congresso Da AIGLP ครั้งที่ 34 ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลวในทวีปอเมริกาใต้ และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ไปสู่ตลาดในทวีปอเมริกาใต้ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต ในปัจจุบันทวีปอเมริกาใต้มีอัตราการใช้ LPG ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง