บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ร่วมงาน World LPG Forum ครั้งที่ 31 ที่เมืองฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) นำโดยคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมการประชุมและแสดงสินค้าในงาน World LPG Forum ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทฯ และส่งเสริมการขายสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสในอนาคต โดยในงานเป็นการรวมตัวของตัวแทนของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ในกลุ่มอุตสาหกรรม LPG จาก 72 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสากรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อไป