บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ร่วมแสดงความยินดีบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณ ธัญชาติ กิจพิพิธ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ดร. ฤทธี กิจพิพิธ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในโอกาสที่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันแรก