บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC เข้าร่วมประชุมแอลพีจีซัมมิททวีปแอฟริกา

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) โดยคุณจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าร่วมงานประชุมแอลพีจีซัมมิททวีปแอฟริกา ครั้งที่ 2 จัดขึ้น ณ โรงแรม ซาฟารี ปาร์ค กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 มิถุนายน 2558 เพื่อสนับสนุนแบรนด์และศักยภาพของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทวีปแอฟริกา ท่ามกลางผู้ร่วมประชุมจากจากภาครัฐและเอกชนในธุรกิจแก๊สแอลพีจี จากประเทศต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ กุญแจในการสร้างการเติบโตของการใช้แก๊สแอลพีจีในทวีปแอฟริกา เพื่อรับฟังข้อมูลและเสนอแนวคิดในการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการใช้แก๊สแอลพีจีในทวีปแอฟริกา