บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทยต่อสู้โควิด-19

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทย เพื่อร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษัทได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ ข้าวสาร เครื่องดื่ม และอาหารกล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คุณเยือน ริยะตานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม มอบข้าวสารจำนวน 300 กระสอบ ให้กับเขตบางขุนเทียน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
  • วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 คุณจีระวุฒิ เล้าวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) มอบอาหารจำนวน 200 กล่อง และอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564 คุณสุวิทย์ มงคลวณิชยา ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ และเครื่องดื่มให้แก่ชุมชนในพื้นที่โดยรอบของบริษัท และหน่วยงานราชการ
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คุณกัญญา วิภาณุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ และเครื่องดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลสนามบางขุนเทียน (โรงพยาบาลผู้สูงอายุ)

โดยทางบริษัทมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และทุกภาคส่วนให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน