บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

หน้าแรก

SMPC Master Blue BG

Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC 5 CG Star 2022
previous arrow
next arrow

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (e-AGM)

SMPC's ผู้ผลิตถังแก๊ส ระดับโลก

บริษัทได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล

สามารถผลิตได้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกในทุกทวีป

สมาชิก World LPG Association ตั้งแต่ปี 2015

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งเมื่อปี 2524 เป็นผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวระดับโลก บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ ทำให้ลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลกไว้วางใจในคุณภาพของถังแก๊ส “SMPC”

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานระดับสากล

[ สำหรับระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ]

มาตรฐานการรับรองภายใต้สมาชิก

[แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย]

ข้อมูลบริษัท

สินค้าและบริการ

นักลงทุนสัมพันธ์