บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | Sahamitr Pressure Container Plc.

SMPC ได้รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2563

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG100 (Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์